× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Oddział Hematologiczny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział hematologiczny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Leczenie "jednego dnia"

Zakres świadczonych usług:

  • Hematologia


Adres

32 349 97 25
Karola Miarki 40
41-500 Chorzów

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1